Pa mor aml ydy’r TWC yn cael ei chyhoeddi?

Mae’r ”Transformative Works and Cultures – TWC” (Diwylliannau a Chyfryngau Trawsffurfiadwy) yn cael ei chyhoeddi dwywaith y flwyddyn, ar Fawrth 15fed a Medi 15fed.

Comments are closed.