Pa mesuriadau sydd wedi’i mewnblannu i amddiffyn buddsoddiadau’r aelodau?

Mae’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) yn gofforaeth di-elw, sy’n darostyngedig i gyfreithiau a rheoliadau sy’n arddweud ei chyfrifoldebau ymddiriedol i weithgareddu mewn ffordd sy’n ategu ymddiried y cyhoedd. Bydd yr OTW yn cael ei harchwilio nid yn unig gan ei haelodau a ffaniau tu fás i’r mudiad, ond hefyd gan yr “IRS” (Gwasanaeth Cyllyd y Wlad) a’r talaith Ddelawêr, ein talaith ymgorfforiedig.

Mae nifer o amddiffyniadau ychwanegol wedi’i sefydlu. Mae camdefnyddio arian yr OTW yn cyfri fel trosedd hoced, a all fod yn darostwng i erlyn. Mae hyn yn gweithredu fel ataliad caled. Bydd darpariad arian yr OTW yn dilyn egwyddorion gyfrifyddol sydd wedi ei dderbyn yn gyffredinol, i wneud â arolygiaeth ac awdurdo taliadau. Mae gwybodaeth ariannol yr OTW hefyd yn cael ei archwilio pob flwyddyn ariannol gan cwmni trydydd parti annibynnol CPA. Yn olaf, mae’n rhaid i’r OTW ffeilio Ffurflen 990 gyda’r “IRS” pob blwyddyn i adrodd gweithgareddau ariannol y mudiad.

Mae ffurflenni archwilio a ffurflenni 990 ar gael yn gyhoeddus ar wefan yr OTW Tudalen dogfennau adroddiadau & llywodraethu a hefyd Taflen y pwyllgor ariannol.

Comments are closed.