Pa mesuriadau sydd wedi’i mewnblannu i amddiffyn buddsoddiadau’r aelodau?

Mae’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) yn cofforaeth di-elw, sy’n darostyngedig i gyfreithiau a rheoliadau sy’n arddweud ei chyfrifoldebau ymddiriedol i weithgareddu mewn ffordd sy’n ategu ymddiried y cyhoedd. Bydd yr OTW yn cael ei harchwilio nid yn unig gan ei haelodau a ffaniau tu fas i’r mudiad, ond hefyd gan yr “IRS” (Gwasanaeth Cyllyd y Wlad) a’r talaith o Ddelaware, ein talaith ymgorfforiedig.

Mae nifer o amddiffyniadau ychwanegol wedi’i sefydlu. Mae camdefnyddio arian OTW yn cyfri fel trosedd hoced, a all fod yn darostwng i erlyn. Mae hyn yn gweithredu fel ataliad caled. Bydd ddatpariad arian OTW yn dilyn egwyddorion gyfrifyddol sydd wedi ei dderbyn yn gyffredinol, i wneud â arolygiaeth ac awdurdo taliadau. Yn olaf, mae’n rhaid i’r OTW ffeilio Fform 990 gyda’r “IRS” pob blwyddyn i adrodd gweithgareddau ariannol y mudiad.

Mae’r OTW yn cynhyrchu adroddiad blynyddol, sy’n cynnwys crynodeb o weithgareddau’r OTW dros y blwyddyn diwethaf, yn ogystal â ddatganiadau ariannol y fudiad. Mae’r Fform 990 yn ddogfen cyhoeddus; ond nid yw’r dogfen ar gael ar wêfan yr OTW, oherwydd bod y dogfen yn cynnwys rhai manylion personol ni ddylai fod ar yr Wê. Gall unigolion cael copї papur o’r adroddiad blynyddol a’r Fform 990 am y pris o ddybli a phostio, trwy cysylltu â thrysorydd yr OTW. Rhowch “Annual Report/990” yn yr llinell pwnc, a chofiwch rhoi cyfeiriad post.