Pa hawlfraint a ddefnyddir gan TWC?

Gan ddechrau gyda Transformative Works and Cultures – TWC (Diwylliannau a Chyfryngau Trawsffurfiadwy) Rh. 25, bydd traethodau’n cael eu trwyddedu o dan Briodoliad Gwerin Creadigol – Trwydded Ryngwladol 4.0. Am esboniad ar ymresymiad y cylchgrawn, cyfeiriwch at y golygyddol dyddiedig 15 Medi, Hawlfraint a Mynediad Agored.

Mae’r drwydded hon yn caniatáu defnydd anfasnachol a masnachol gyda phriodoliad. Am hynny, nid oes rhaid i endidau fel gweisg sy’n dymuno ailargraffu erthyglau gael caniatâd (hyd yn oed at ddibenion masnachol).

Mae TWC Rh. 1 i 24 wedi’u trwyddedu o dan y Priodoliad Gwerin Creadigol – Trwydded Anfasnachol Anmhorthadwy 3.0. Mae TWC, nid yr awdur, yn dal hawlfraint y rhifynnau hyn. Rhaid i unrhyw un sy’n ceisio atgynhyrchu cynnwys er elw gael caniatâd gan TWC, gan gynnwys awduron. Rhoddir caniatâd am ddim fel mater o drefn..

Anfonwch ymholiadau at y golygydd.

Comments are closed.