Pa hawlfraint ydy’r TWC yn defnyddio?

Mae’r ”Transformative Works and Cultures – TWC” (Diwylliannau a Chyfryngau Trawsffurfiadwy) yn cael ei hawlfreintio o dan ”Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported License” (Priodoliad Gwerin Creadigol – Trwydded Anfasnachol Anmhorthadwy 3.0).

Gall unrhyw un ail-brintio neu ail-gymysgu unrhyw beth yn y TWC heb sicrhau caniatâd yn benodol, oni bai bod y wybodaeth o’r cyhoeddiad wedi’i phriodoli a/neu wedi’i ei chysylltu’n ôl. Mae hyn yn meddwl gall unrhyw un postio’r testun llawn o unrhyw erthygl, gyda phriodoliad, oni bai bod dim elw yn cael ei ennill. Gall awduron ail-bostio’r cynnwys llawn o’i erthygl ar ei blog neu wefan ar ôl i’r TWC cael ei phrintio. Oni bai ei bod nhw’n ei phriodoli’n gywir, mae’r fath yma o ddyblygu’n iawn.

Os mae rhywun eisiau ennill elw o’r testun, efallai trwy ddetholi’r traethawd mewn cyfnodolyn wedi’i golygu, mae’n rhaid iddyn nhw ofyn. Mae hyn yn cynnwys yr awdur, oherwydd unwaith mae erthygl yn cael ei phrintio yn y TWC, mae’r hawlfraint yn perthyn i’r TWC.

Mae’r TWC yn rhoi caniatâd i unrhyw un sy’n gofyn am ail-argraffu, er gwaethaf pwy ydynt (yr awdur neu ddim), heb ofyn am arian. Rydym ni’n gwneud hyn yn yr ysbrydoliaeth o fynediad agored. Rydym ni’n disgwyl bod golygwyr yn cael ei gofyn am ail-brintio am-elw, oherwydd byddem ni’n cymryd y cyfrifoldeb o gledru a gadael i’r awdur gwybod.