Pa fath o bethau ydy’r TWC yn argraffu?

Mae’r ”Transformative Works and Cultures – TWC” (Diwylliannau a Chyfryngau Trawsffurfiadwy) yn argraffu erthyglau academaidd ag adolygiad cymheiriaid amdam drawsffurfiad yn eang, amdan gyfranogiad ffan â gwahanol fathau o destunau, ac amdan gymunedau ffan; erthyglau meta a thraethodau sydd wedi’i hadolygu’n golygyddol; adolygiadau llyfr; a chyfweliadau.

Comments are closed.