OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) là gì?

OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) là một tổ chức phi lợi nhuận được xây dựng bởi fan, nhằm phục vụ cho lợi ích của fan bằng cách đảm bảo quyền truy cập và bảo tồn lịch sử của các tác phẩm và các văn hóa đa dạng của fan.

Comments are closed.