OTW nghĩ gì về sự khác biệt giữa sự ăn cắp ý tưởng và tác phẩm của fan?

Việc ăn cắp ý tưởng (sự sử dụng tác phẩm của người khác khi không được phép, và coi như đó là tác phẩm của chính mình), tác phẩm của fan (việc công nhận hoặc mượn yếu tố của tác phẩm khác một cách rõ ràng, để kể một câu chuyện mới bởi người viết fanfic), và sự trích dẫn (việc công nhận hoặc việc sử dụng rõ ràng một đoạn trích của một tác phẩm khác) đều khác nhau.

“Rõ ràng” ở đây có nghĩa là dù một fan không nhắc đến tác phẩm gốc là của ai, các độc giả đều biết rằng fan đó không phải là người nghĩ ra Wonder Woman hoặc Voldemort, hoặc câu “Use the Force, Luke”.

Sự ăn cắp ý tưởng là dối trá và ngăn cản việc tác giả gốc được công nhận cho tác phẩm của mình. Tác phẩm của fan và sự trích dẫn là hai trường hợp của sự sử dụng hợp lý mà công nhận tác giả gốc và tác phẩm của họ. OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) không ủng hộ việc ăn cắp ý tưởng; tuy nhiên chúng tôi có ủng hộ tác phẩm của fan và sự trích dẫn.

Comments are closed.