OTW có ủng hộ sự thương mại hóa fanfic không?

Trước hết, nhiệm vụ của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) là bảo vệ những fan sáng tác và làm việc chỉ để chia sẻ tác phẩm của họ một cách miễn phí nhờ bản tính biếu tặng của fandom. Họ chỉ muốn tham gia một cộng đồng và kết nối với những fan khác để tán dương và phản hồi những tác phẩm mà họ yêu thích.

Những fan đó tạo ra nhiều cộng đồng sôi nổi và nhộn nhịp xung quanh tác phẩm mà họ thích, thường xuyên dùng chính tiền của mình để mua tác phẩm gốc và những hàng hóa liên quan và cũng khuyến khích người khác mua chúng. Họ không cạnh tranh với tác phẩm của tác giả gốc, và thậm chí còn giúp quảng báo cho tác phẩm đó.

Tuy một số tác phẩm chuyển hóa có được thịnh hành trên thị trường thương mại — những tác phẩm châm biếm như The Wind Done Gone (sự kể lại của Cuốn Theo Chiều Gió từ góc nhìn của một người nô lệ), những bài phân tích với rất nhiều trích dẫn từ tác phẩm gốc, những bài “hướng dẫn không được cho phép”, v.v. — đó không phải những gì mà người viết fanfic hay những fan sáng tác nói chung đang hoặc muốn làm. Chúng tôi chỉ muốn hưởng thụ sở thích và cộng đồng của mình mà không phải lo rằng một luật sư quá hăng hái của một công ty nào đó sẽ gửi cảnh cáo dừng lại và cấm đăng tác phẩm chỉ vì bên họ có nhiều tiền hơn chứ không phải vì họ đang dựa trên pháp luật.