OTW सेवा वापरण्यासाठी आणि वॉलंटीयर करण्यासाठी कोण स्वागत आहे?

सोर्स (शो, बँड, स्पोर्ट्स प्लेअर्स, ऍनीमे, इत्यादी) आणि फॅन्डमवर चर्चा करण्याची इच्छा असलेल्या प्रत्येकजणाला आम्ही स्वागत करतो; आम्ही कल्पनारम्य, पाश्चात्त्यरसिकचित्रफीत, रसिककला , आणि इतर प्रकारचे परिवर्तनकारी कामे तयार करण्यार्या किंवा त्यांचा आनंद घेत असलेल्या प्रत्येकाचे स्वागत करतो.

Comments are closed.