OTW چگونه از اطلاعات جمع شده از افرادی که کمک های مالی اهدا می کنند محافظت می کند؟

OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) باید برخی اطلاعات (مانند نام، آدرس، غیره…) را از اهدا کنندگان برای اجابت کردن مقررات IRS جمع آوری کند. با توجه به رواج استفاده از نام مستعار توسط هواداران در زندگی هوادارانه‌شان، این اطلاعات با دقت توسط OTW نگهداری می شوند و فقط برای خزانه دار OTW و اعضای کمیته ی توسعه و عضویت در دسترس خواهند بود. کمک های مالی کاملا ناشناس فقط می توانند از طریق پول نقد انجام شوند.

Comments are closed.