Os yw fy ngwaith yn cael ei gyhoeddi ar “Archive of Our Own” (Archif Ein Hun), pa gyfreithiau sy’n effeithio fi – fy nghyfreithiau lleol ar ddefnydd teg, neu gyfreithiau UD?

Oherwydd bod yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) a’i gweinyddion wedi’i sefydlu yn yr UD, credom ni bod cyfreithiau UD yn cymryd effaith i gynnwys yr “Archive of Our Own” – AO3 (Archif Ein Hun), hyd yn oed os mae’r awdur yn breswyl o wlad arall. Ond mae gwledydd gwahanol gyda chredoau gwahanol amdan ymestyniad eu cyfreithiau. Mae cyfreithiau eich gwlad wreiddiol yn fwy na thebyg yn mynd i effeithio chi. Mae’n bosibl bod rhai rhannau o bolisïau’r OTW yn fwy eang, neu efallai mwy cyfyngedig, na chyfreithiau awdurdodau penodol.

Mae mudiadau eraill sy’n gweini cynulleidfa ryngwladol yn delio â llywodraethau cyfreithlon amrywiol, ble mae eu defnyddwyr yn byw, gweithio a chwarau. Er enghraifft, mae “Creative Commons” (Gwerin Greadigol) wedi datblygu proses aml-gam i “porthu” ei trwyddedau i wledydd eraill trwy “cyfieithu’r trwyddedau yn ieithyddol ac yn gyfreithiol, gan addasu’r trwyddedau i awdurdodau penodol“.

Yn ddelfrydol, hoffem ni datblygu proses gymharol o fewn yr OTW, ond am nawr rydym ni’n hapus i weithio gydag ein ffrindiau yn EFF pan rydym yn cymryd rhan yn eiriolaeth gyfreithiol. Os hoffwch chi weithio ar broblemau neu addysg gyfreithlon sydd ddim yn yr UD, cysylltwch â phwyllgor Gwirfoddoli.

Comments are closed.