Os rhaid i mi fod mewn lleoliad penodol i wirfoddoli?

Mae gyd o wirfoddolydd yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) yn gweithio ar-lein, felly nid oes rhaid i chi fod mewn unrhyw lleoliad penodol. Oni bai bod gennych chi mynediad i cysylltiad i’r Wê, rydych chi mewn y lleoliad cywir (a byddech yn cael y cyfle i weithio â phobl o ddros y byd i gyd).