Os mae ffanweithiau yn gyfreithlon, nad yw hynny’n meddwl gall cyhoeddwyr neu stiwdios cynhyrchu gwaith deilliad heb ddigolledu’r awduron gwreiddiol?

Na. Mae elw’n bwysig, ac mae’r radd o ansawdd trawsffurfiadwy yn o bwys hefyd: nid yw dweud storïau o gwmpas tân, rhannu ffanstorï ddi-elw yn rhad ac am ddim, creu crynodeb o lyfr mewn adolygiad, neu greu ffilm ddogfen amdan ffaniau yr un peth a mentrau masnachol mawr fel creu rhaglen teledu fawr yn seiliedig ar lyfr.

Comments are closed.