Om mitt verk publiceras i OTW:s Archive of Our Own (Vårt eget arkiv), vad gäller – lagen där jag bor, eller amerikansk lag om “fair use”?

Eftersom OTW (Organisationen för transformativa verk) och dess servrar är baserade i USA anser vi att amerikansk lag gäller för innehållet i Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv), även om skaparen av verket bor eller är medborgare i ett annat land. Dock gör olika länder olika anspråk när det gäller hur långt deras lagar sträcker sig. Ditt ursprungslands lagar gäller troligtvis för dig. Det är möjligt att vissa delar av OTW:s policy är bredare, eller kanske mer restriktiva, än lagarna i en specifik jurisdiktion.

Andra organisationer som betjänar en internationell publik hanterar de olika juridiska regler som gäller där deras användare lever, arbetar och agerar. Creative Commons, till exempel, har utarbetat en flerstegsprocess för att “internationalisera” sina licenser genom att både översätta licenserna språkligt och anpassa dem juridiskt för särskilda jurisdiktioner.

Idealiskt skulle vi vilja utveckla en liknande process inom OTW, men för närvarande är vi nöjda med att samarbeta med våra vänner på EFF när vi deltar i juridisk rådgivning utanför USA. Om du vill arbeta med juridiska frågor eller upplysning som gäller andra länder än USA, vänligen kontakta volontärkommittén.

Comments are closed.