Om jag ger en gåva för att hedra någon, kommer den personen att få veta det?

Nej. Det är frivilligt att lägga in en e-postadress i “In Honor of” (för att hedra)-sektionen i gåvoformuläret och det genererar inte något meddelande, men den som hedrats med en gåva kommer få all generell e-post som sänds till alla givare.

Comments are closed.