Gumagawa ako ng umuulit na donasyon. Maaaring ba akong makakuha ng regalo para sa pasasalamat kung umabot na ang kabuuan ng aking mga donasyon sa ganoong halaga?

Oo! Mangyari lamang na makipag-ugnayan sa Komite ng Pag-unlad at Kaaniban, ipagbigay-alam mo sa amin kung anong regalo ang gusto mo, at kapag umabot ang donasyon mo sa halagang iyon, ipadadala namin ang regalo sa iyo.

Comments are closed.