Oes rhaid i mi perchennu unrhyw meddalwedd penodol neu ddyfeisiau i wirfoddoli?

Bydd rhaid i chi cael mynediad sefydlog i’r Wê, oherwydd rydym yn defnyddio meddalwedd ar-lein ac e-bost i gyfarthrebu. Mae rhai swyddi angen mynediad i wefannau neu feddalwedd gwahanol. Mae mynediad i’r offer rhain yn rhad ac am ddim, neu yn cael ei thalu gan yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy).

Comments are closed.