Oes rhaid i mi defnyddio’r enw rydwyf yn defnyddio mewn deyrnas ffanyddol neu ar AO3 os hoffwn i wirfoddoli? Oes rhaid i mi defnyddio fy enw AO3 i wifoddoli fel Cecrydd Tag?

Croesawem ni chi i ddefnyddio pa bynnag enw hoffwch defnyddio pan rydych yn gwirfoddoli. Mae rhai gwirfoddolydd yn hoffi clymu eu gwaith i’w hunaniaeth ffanyddol, a mae eraill yn dewis i ddefnyddio’i enw gyfreithiol, yn arbennig os mae nhw eisiau defnyddio’i gwasanaeth gwifoddoli ar eu crynodeb neu gurricwlwm fitae. Rydych yn cael eich croesawi i wneud naillai un, neu ddefnyddio enw gwbl wahanol i ddefnyddio.

Os cewch eich derbyn i wifoddoli fel Cecrydd Tag ond ni hoffech clymu eich cyfrif “Archive of Our Own” – AO3 (Archif Ein Hun) i’ch gwaith cecru tag, gall eich cadeirydd anfon gwahoddiad i greu cyfrif ar gyfer cecru tagiau. Os hoffech chi defnyddio eich cyfrif AO3 bresennol, nid oes rhaid iddi cydweddi â’ch enw OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy), ond cofiwch efallai bydd eich enw OTW yn cael ei chysylltu â’ch enw AO3 trwy gydol eich amser gyda Cecru Tagiau.

Nodwch: Mae rhai swyddi angen chi i ddefnyddio’ch enw gyfreithiol, oherwydd rydyn nhw yn gweithio â mudiadau allanol. Bydd hyn pob amser yn cael ei nodi o fewn ddisgrifiad y swydd neu ar y dudalen geisio.

Comments are closed.