Oes na unrhyw problemau hygyrchrwydd i ymwneud â gwirfoddoli?

Defnyddiwyd yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) sawl offer ar-lein trydydd barti, fel Basecamp a Champfire, sydd efallai ddim yn gweithio’n dda gyda rhai technoleg hygyrchiol. Mae’r mwyafrif o’n gwaith wedi’i seilio ar testynau digidol, a mae rhai swyddi yn rhedeg yn ofnadwy o gyflym, ac yn angen rhyngweithiad cymdeithasol syth mewn ffurf o sgwrs testyn digidol.

Os mae gennych chi unrhyw pryderon am ardal penodol, cysylltwch â ni a byddem yn ceisio’n gorau i’ch helpu.