Nie mieszkam w USA. Czy istnieje odpowiednik fair use (dozwolonego użytku) w moim kraju? Jak może się on różnić od amerykańskiego dozwolonego użytku?

Większość państw ma wyjątki w prawie autorskim dla różnorodnych celów. W Europie częściej spotykanym terminem jest “fair dealing”. Kraje różnią się pod względem podejścia do zakresu prawa autorskiego, jak i do jego wyjątków.

W Kanadzie na przykład parodia nie jest obroną przeciw naruszeniu prawa autorskiego, mimo, że w niektórych przypadkach może być uznana za fair dealing. Australia natomiast ma ograniczony zakres ochrony dotyczącej wolności komunikacji. Oczekuje się, że The Gowers Review of Intellectual Property in the UK przyniesie zmiany w prawie Wielkiej Brytanii dotyczące parodii i użytku przeobrażonego.

Innymi słowy, to skomplikowane. I ciągle się zmienia.

Comments are closed.