Nid ydwyf yn byw yn yr UD. Oes yna gywerthydd i ddefnydd teg yn fy ngwlad i? Sut all hyn fod yn wahanol i ddefnydd teg yn yr UD?

Mae gan ran fwyaf o wledydd eithriadau i hawlfraint am fwriadau amrywiol. Yn Ewrop, mae’r term fwyaf cyffredin yw “ymdriniaeth deg”. Mae gwledydd gwahanol yn trin y scôp o hawlfraint a’i eithriadau yn wahanol i’w gilydd.

Er enghraifft, yng Nghanada, nid yw parodi’n cael ei adnabod fel amddiffyniad i hawlfraint yn benodol, er gall parodi bod yn ymdriniaeth deg mewn amgylchiadau addas. Mae gen Awstralia amddiffyniadau cyfyngedig ynglŷn â rhyddfraint cyfathrebu. Mae’n debygol bydd Adolygiad Eiddo Deallusol yn y DU yn dod a newidiadau yng nghyfreithiau’r DU ynglŷn â pharodi a defnydd trawsffurfiol.

Mewn ffordd arall, mae hi’n gymleth. Ac yn newid trwy’r amser.

Comments are closed.