Nid oes gen i’r sgiliau na’r profiad mae’r swyddi ar gael yn gofyn am. A allaf i geisio beth bynnag?

Er bod ni’n croesawi gwifoddolydd sy’n edrych i gynyddu profiad, mae rhai o’n swyddi angen sgiliau a phrofiad penodol. Mae ein gallu i dderbyn dechreuydd am swydd benodol hefyd yn dibynnu ar faint o wirfoddolydd profiadol sydd ar gael i hyfforddi nhw. Mae’r profiad ac anghenion amser am bob swydd yn cael ei ddatgan yn ddisgrifiad y swydd.

Rydym yn annogchi i barhau gwylio’r tudalen hyfforddi sy’n cydweddi a’ch cymhwysterau. Os mae gennych chi unrhyw holiadau am swydd, teimlwch yn rhydd i gysylltu â Recriwtio a Gwirfoddoli.

Comments are closed.