Nežiji ve Spojených státech. Existuje v mé zemi nějaký ekvivalent dovoleného užití? Jak se může lišit od toho, který se používá ve Spojených státech?

Většina zemí má nejrůznější výjimky z autorského práva pro různé účely. V Evropě je nejpoužívanějším termínem tvz. “poctivé jednání (fair dealing)”. Rozsah autorských práv a výjimek se v jednotlivých zemích liší.

Například v Kanadě není parodie uznávána jako obhajoba porušení autorského práva, nicméně za určitých podmínek může být chápána jako dovolené užití. Austrálie má omezenou ochranu svobody komunikace. Od Gowersova přezkumu duševního vlastnictví ve Velké Británii se očekává, že přinese změny, týkající se parodií a transformativního užití v britském právu.

Jinými slovy, je to komplikované, a navíc je vše neustále v pohybu.

Comments are closed.