Nếu tôi quyên góp cho OTW, tôi có nhận được thư mời đăng ký AO3 không?

Không, tư cách hội viên của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm Được Chuyển Hóa) và
tài khoản Archive of Our Own — AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta) không hề liên quan đến nhau. Để tạo một tài khoản AO3, xin vui lòng tham gia vào hàng đợi thư mời. Việc quyên góp cho OTW sẽ giúp AO3 tiếp tục hoạt động, nên chúng tôi hoan nghênh sự giúp đỡ của bạn, nhưng chúng tôi muốn đảm bảo rằng AO3 là một dịch vụ miễn phí cho tất cả mọi người. Chúng tôi không tạo liên kết giữa quyên góp cá nhân và tài khoản của AO3.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi gì về thư mời của AO3, vui lòng liên hệ Ban Hỗ Trợ Kỹ Thuật AO3.

Comments are closed.