Nếu fanfic là hợp pháp, thì điều đó có nghĩa rằng những nhà xuất bản hoặc xưởng phim có thể tạo ra những tác phẩm chuyển hóa mà không trả tiền cho tác giả gốc không?

Không. Lợi nhuận và độ chuyển hóa đều quan trong trong trường hợp này: việc kể chuyện quanh lửa trại, chia sẻ fanfic phi lợi nhuận, tóm tắt truyện trong một bài phê bình, hay làm một phim tài liệu về fan không giống với việc một công ty thương mại lớn chuyển thể nhiều tập phim từ một tiểu thuyết.

Comments are closed.