Nemám dovednosti nebo zkušenosti, které jsou uvedené u vypsaných funkcí. Mohu i přesto poslat žádost?

Třebaže vítáme dobrovolníky, kteří chtějí získat nové zkušenosti, některé z našich funkcí vyžadují jisté dovednosti a zkušenosti. Naše možnosti přijímat ty, kteří s nějakou oblastí teprve začínají, závisí také na tom, kolik máme k dispozici zkušených dobrovolníků, kteří by je zaškolili. Zkušenosti a časové dispozice pro každou pozici jsou uvedeny v jejím popisu.

Doporučujeme, abyste i nadále sledovali stránky s nabídkou dobrovolnických funkcí, které odpovídají vašim dovednostem. Pokud máte nějaké další otázky k požadavkům na konkrétní funkci, můžete se obrátit na výbor pro dobrovolníky a nábor.

Comments are closed.