Ne živim u SAD-u. Postoji li ekvivalent za pravednu uporabu u mojoj zemlji? Kako se može razlikovati od pravedne uporabe u SAD-u?

Većina zemalja ima iznimke u autorskom pravu za različite svrhe. U Europi, uobičajeni pojam je “pravedno postupanje”. Zemlje se razlikuju u postupanju s opsegom autorskih prava i iznimkama.

Na primjer, u Kanadi, parodija nije priznata obrana u kršenju autorskih prava, iako se može priznati kao pravedno postupanje u odgovarajućim okolnostima. Australija ima ograničene zaštite glede slobode komunikacije. Gowersova recenzija intelektualnog vlasništva u UK-u se očekuje da će donijeti promjene u britanskim zakonima koji se odnose na parodiju i transformativnu uporabu.

Drugim riječima, komplicirano je. I uvijek se mijenja.

Comments are closed.