Nagpasa ako ng aplikasyon pero wala akong natanggap na sagot. Ano ang dapat kong gawin?

Dapat lahat ng aplikasyon ay makatanggap ng awtomatikong sagot na nagpapaliwanag sa mga susunod na hakbang sa proseso. Upang siguraduhing naipadala ito, siguraduhing aprobado ng iyong account ang mga email mula sa *@transformativeworks.org.

Kung hindi mo natanggap ang awtomatikong sagot sa loob ng 48 oras, pakitingnan ang iyong spam filter at padalhan ng e-mail ang volunteers@transformativeworks.org – kasama ang posisyong iyong inaplayan at ang pangalang ginamit sa aplikasyon.

Comments are closed.