Musím si nechať meno, ktoré používam vo fandome alebo na AO3, ak sa chcem stať dobrovoľníkom? Musím používať svoje existujúce AO3 meno, aby som sa mohol stať správcom tagov?

Ako dobrovoľník máte pri výbere svojho mena voľnú ruku. Niektorí dobrovoľníci radi prepájajú svoju identitu vo fandome s dobrovoľníctvom, iní uprednostňujú používanie svojho vlastného mena, najmä ak plánujú v budúcnosti svoju dobrovoľnícku prácu uvádzať v životopise alebo v CV. Môžete si tak vybrať z oboch spomínaných možností, alebo si zvoliť úplne nové meno.

Ak ste sa stali dobrovoľníkom na pozícii správca tagov, ale neprajete si túto svoju prácu prepájať s vaším existujúcim účtom, vaši predsedovia vám pomôžu so založením oddeleného účtu, z ktorého budete môcť túto dobrovoľnícku prácu vykonávať. Pokiaľ si želáte používať svoj existujúci účet, vaše meno v OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu) sa nemusí zhodovať, ale, prosím, berte na vedomie, že vaše OTW meno môže byť prepojené s vaším menom na Archive of Our Own – AO3 (Našom vlastnom archíve) v súvislosti so spravovaním tagov.

Prosím, berte na vedomie: je určitý počet pozícií, ktoré vyžadujú používanie skutočného mena, nakoľko zahŕňajú prácu s externými organizáciami. Toto sa vždy dočítate pri popise pozície, ktorej sa to týka.

Comments are closed.