Môžem sa uchádzať o viac ako jednu funkciu?

Áno; viacerí členovia personálu OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu) majú svoj čas rozvrhnutý do viacerých funkcií. Prosíme vás však, aby ste si svoje záväzky pre úlohy, ktoré vás lákajú, poriadne premysleli, rovnako ako čas, ktorý Spoločnosti budete musieť poskytnúť. Dobrovoľníci aj samotná OTW budú prosperovať z nadšencov, ktorí na seba preberú viacero rolí, ale tiež sa chceme uistiť, že ľudí nezaťažíme priveľkým množstvom úloh. Pri všetkých popisoch nových rolí uvádzame aj časové predpoklady potrebné na vykonávanie danej funkcie. Tiež dobrovoľníkom odporúčame poradiť sa s predsedom výboru, ak na seba plánujú prebrať ďalšiu funkciu.

Comments are closed.