Môžem poslať príspevok na konkrétny projekt alebo konkrétne výdavky OTW?

V súčasnosti nie je možné poslať príspevok na konkrétny projekt alebo výdavky OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu). Máme niekoľko výdavkov, ktoré nie sú viazané na konkrétny projekt, ale sú viazané na organizáciu ako celok: napríklad softvér, ktorý naši dobrovoľníci používajú na stretnutia a plánovanie; server a hosťovanie na ňom, či už našich interných dokumentov alebo obsahu Archive of Our Own – AO3 (Nášho vlastného archívu); a firewall, ktorý chráni Fanlore, AO3 a naše interné úložisko. Príspevky používame na chod a udržiavanie týchto aj všetkých ostatných projektov OTW.

Comments are closed.