Mohu poslat příspěvek určený na konkrétní projekt nebo výdaj OTW?

V současné době nemáme možnost vyhradit příspěvky na konkrétní projekt nebo výdaj OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu). Máme několik výdajů, které nejsou vázané na konkrétní projekt a vztahují se k organizaci jako takové: např. software, který naši dobrovolníci používají ke schůzkám a plánování; hostování serveru jak pro naše vnitřní dokumenty, tak pro obsah Archive of Our Own – AO3 (Našeho vlastního archivu) – a firewall, který chrání Fanlore, AO3 a naše vnitřní úložiště. Příspěvky jdou na provoz všech těchto i dalších projektů OTW.

Comments are closed.