Mogu li volontirati za više uloga?

Da; veliki broj OTW (Organizacija za transformativna djela) osoblja posvećuje svoje vrijeme više uloga. Međutim, molimo Vas da ozbiljno razmislite o vremenskim zahtjevima koji su uključeni u uloge koje Vas zanimaju i vrijeme koje morate posvetiti organizaciji. To može biti vrijedno i našim volonterima i OTW-u kada ljudi imaju više uloga, ali želimo također osigurati da ne pretrpamo ljude s previše odgovornosti. Svi naši opisi novih položaja daju predviđenu vremensku potrebu za ulogu da pomognu s očekivanjima. Također se predlaže da volonteri raspravljaju o preuzimanju dodatnih uloga sa svojim predsjedateljem vijeća.

Comments are closed.