Mogu li napraviti izdvojenu donaciju za određeni OTW projekt ili trošak?

Trenutno ne postoji način izdvajanja donacija za jedan OTW-ov (Organizacija za transformativna djela) projekt ili trošak. Ima par troškova koji su nespecifični projekti i povezani sa organizacijom kao cijelom; na primjer, softver koji naši volonteri koriste za sastanke i stvaranje planova; server koji je host i radi za našu internu dokumentaciju i Archive of Our Own – AO3 (Naš vlastiti arhiv) sadržaj; vatrozid koji štiti Fanlore, AO3 i naše interne memorije. Donacije idu prema održavanju svih njih i drugih OTW projekata.

Comments are closed.