Mitä eroa on ”vapaaehtoisen” ja ”toimihenkilön” tehtävillä?

OTW (Transformatiivisten teosten järjestö) on täysin vapaaehtoisista koostuva järjestö, joten kaikki toiminnassa mukana olevat tekevät niin vapaaehtoispohjalta. Tehtävämme jakautuvat kuitenkin eri tasoille vastuun ja sitoutumisen suhteen, ja erottelemme ne termeillä vapaaehtoinen and toimihenkilö.

Yleisesti ottaen vapaaehtoinen toimii osana vapaaehtoisvarantoa (esim. avainsanojen järjestelijät, koodarit, testaajat, kääntäjät) tai työryhmää joka suorittaa tiettyjä tarkkarajaisia tehtäviä. Varantovapaaehtoisten ei tyypillisesti tarvitse ottaa osaa kokouksiin; työryhmävapaaehtoisten saatetaan odottaa tekevän niin. Vapaaehtoisilla ei ole äänioikeutta omassa toimikunnassaan, elleivät he toimi myös toimikunnan toimihenkilöinä.

Toimihenkilö toimii jossakin OTW:n toimikunnassa, jolloin hänen odotetaan osallistuvan kokouksiin ja olevan aktiivinen toimikunnan toiminnassa ja projekteissa. Toimihenkilöiltä vaaditaan usein enemmän aikaa kuin vapaaehtoisilta. Toimihenkilö voi myös pyrkiä OTW:n johtokuntaan toimittuaan tehtävässä yhdeksän kuukautta.