Millaisin toimenpitein jäsenten sijoituksia suojellaan?

OTW (Transformatiivisten teosten järjestö) on voittoa tavoittelematon yhtiö, jonka on toimittava niiden lakien ja asetusten mukaan, jotka määräävät sen velvollisuuksista toimia tavalla, joka ylläpitää yleisön luottamusta. OTW:ta toimintaa tarkastelevat paitsi sen jäsenet ja organisaation ulkopuoliset fanit, myös verovirasto ja Delaware, järjestömme kotiosavaltio.

Meillä on käytössä useita lisäturvatoimia. OTW:n varojen väärinkäyttö käsiteltäisiin petoksena, joka voi johtaa syytteeseen. Tämä itsessään toimii hyvänä pelotteena. OTW:n varojen jakamisen valvonta ja hakemusmenettely noudattavat hyvää kirjanpitotapaa. Lopuksi, OTW:n on vuosittain toimitettava Form 990 -lomake Yhdysvaltojen verovirastolle ja raportoitava organisaation taloudellisesta toiminnasta.

OTW tuottaa vuosiraportin, joka sisältää tiivistelmän OTW:n toiminnasta edeltävän vuoden aikana sekä organisaation tilinpäätöksen. Vuosiraportti on saatavilla joka vuosi OTW:n internetsivuilla. Form 990 on julkinen dokumentti; sitä ei kuitenkaan voida laittaa saataville OTW:n internetsivuille, koska se sisältää sellaisia yksityisihmisten henkilötietoja, joita ei tule laittaa saataville internetiin. Yksityishenkilöt voivat saada paperikopion vuosiraportista ja Form 990:sta kopioinnin ja postituksen hinnalla ottamalla yhteyttä OTW:n taloudenhoitajaan. Ole hyvä ja laita “Annual Report/990” sähköpostin aiheeksi ja liitä viestiin postitusosoite.