Millaisin toimenpitein jäsenten sijoituksia suojellaan?

OTW (Transformatiivisten teosten järjestö) on voittoa tavoittelematon yhtiö, jonka on toimittava niiden lakien ja asetusten mukaan, jotka määräävät sen velvollisuuksista toimia tavalla, joka ylläpitää yleisön luottamusta. OTW:ta toimintaa tarkastelevat paitsi sen jäsenet ja organisaation ulkopuoliset fanit, myös verovirasto ja Delaware, järjestömme kotiosavaltio.

Meillä on käytössä useita lisäturvatoimia. OTW:n varojen väärinkäyttö käsiteltäisiin petoksena, joka voi johtaa syytteeseen. Tämä itsessään toimii hyvänä pelotteena. OTW:n varojen jakamisen valvonta ja hakemusmenettely noudattavat hyvää kirjanpitotapaa. Ulkopuolinen tilintarkastustoimisto tarkistaa OTW:n tilinpidon jokaisena tilivuotena. Lopuksi, OTW:n on vuosittain toimitettava Form 990 -lomake Yhdysvaltojen verovirastolle ja raportoitava organisaation taloudellisesta toiminnasta.

Vuosittaiset raportit sekä Form 990:t ovat julkisesti saatavilla sekä Raportit ja hallintodokumentit -sivulla että Taloustoimikunnan sivulla.

Comments are closed.