Miksi tämä termi valittiin?

Termi transformatiivinen valittiin erityisesti korostamaan voittoa tavoittelemattoman organisaation nimessä yhtä tärkeimmistä laillisista puolustuksista kaikenlaisille faniteoksille (mukaanlukien todellisiin henkilöihin pohjautuva fiktio): ne ovat, nimensä mukaisesti, transformatiivisia pohjautuen alkuperäiseen lähdemateriaaliin.

Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden (U.S. Supreme Court) mukaan transformatiivinen käyttö “lisää jotain uutta, jolla on uudenlainen tarkoitus tai erilainen luonne, ja muuttaa [lähdettä] niin, että se saa uuden ilmaisun, merkityksen, tai viestin.” Tarina, joka on kerrottu Voldemortin näkökulmasta, on transformatiivinen. Sama pätee poptähdestä kertovaan tarinaan, joka ilmaisee jotakin nykyajan suhtautumisesta julkisuuteen tai seksuaalisuuteen.

Oikeusistuimet ovat myös analysoineet luoviin teoksiin liittyviä “right of publicity” -vaateita (eli yksilön oikeutta oman nimensä ja kuvansa hallintaan) käyttäen Yhdysvaltojen tekijänoikeuslakiin kuuluvaa transformatiivisen käytön testiä. Tämä on yksi merkittävimmistä laillisista ongelmista, joita todellisiin henkilöihin perustuvaan fiktioon kohdistuu. Koska yksi ensisijaisista tavoitteistamme on faniteosten olemassaolon puolustaminen, on organisaatiolle tärkeää, että yksi avainpuolustuksistamme näkyy jo organisaatiomme nimestä.

Comments are closed.