Mikä on OTW:n näkökanta plagiarismiin vs. fanifiktioon?

Plagiarismin (toisen sanojen luvaton lainaaminen ja omana esittäminen), fanifiktion (tunnustettu tai ilmiselvä tarinan elementtien lainaaminen uuden tarinan kertomiseksi kirjoittajan omin sanoin) ja lainauksen (tunnustettu tai ilmiselvä toisesta teoksesta olevien lyhyiden poimintojen käyttö) välillä on ero.

“Ilmiselvällä” tarkoitamme sitä, että vaikka fanikirjoittaja ei laittaisikaan tarinaansa vastuuvapauslauseketta, lukijat tietävät, ettei hän ole keksinyt Ihmenaista (Wonder Woman), Voldemortia tai fraasia “Käytä Voimaa, Luke.”

Plagiarismi on vilpillistä ja estää alkuperäistä kirjoittajaa saamasta ansaitsemaansa kunnioitusta alkuperäisestä työstään. Fanifiktio ja lainaus ovat tärkeää kohtuullista käyttöä, joissa tunnustetaan alkuperäinen kirjailija ja tämän teos. OTW (Transformatiivisten teosten järjestö) ei tue plagiarismia; tuemme fanifiktiota ja lainaamista.

Comments are closed.