Mesteparten av informasjonen på nettsidene deres er på engelsk. Kan jeg fortsatt være frivillig selv om engelsk ikke er morsmålet mitt?

Absolutt! Vi ønsker frivillige fra hele verden og fra alle slags bakgrunner hjertelig velkommen. Som en organisasjon som jobber for et internasjonalt fellesskap, har vi medlemmer som har andre morsmål enn engelsk, og mange av våre komiteer og prosjekter har stor nytte av frivillige som har bakgrunn i mer enn ett språk. Engelsk er “lingua franca” for organisasjonen som en helhet, så du må være i stand til å jobbe på engelsk (men den trenger ikke være perfekt!). Hvis du har spesifikke bekymringer angående det å søke på en bestemt rolle, ta kontakt med Volunteers & Recruiting (Frivillige og rekruttering), og så vil de sette deg i kontakt med komitéledelsen.

Comments are closed.