Mengapa OTW ditubuhkan?

OTW (Organisasi Karya-karya Transformatif) telah ditubuhkan bagi memastikan segala hasil karya fannish diiktiraf sebagai sesuatu yang sah dan transformatif, serta diterima sebagai aktiviti kreatif yang sah di masa hadapan.

Misi kami adalah bersifat proaktif dan inovatif dalam melindungi dan mempertahankan hasil karya kami daripada eksploitasi komersil dan tindakan undang-undang, serta mengekalkan ekonomi, nilai dan cara hidup kami dengan melindungi dan memupuk peminat kami, kerja kami, ulasan kami, sejarah kami , dan identiti kami, sambil memberikan akses yang paling luas ke aktiviti fannish untuk semua peminat.

Comments are closed.