Meeste van die inligting op julle webwerwe is in Engels. Kan ek steeds dien as vrywilliger as Engels nie my huistaal is nie?

Absoluut! Ons verwelkom vrywilligers van regoor die wêreld en vanuit alle agtergronde. As ’n organisasie wat ’n internasionale gemeenskap bedien, het ons gebruikers en lede wie se huistaal nie Engels is nie. Verskeie van ons komitees en projekte vind baat uit vrywilligers wat ’n agtergrond in meer as een taal het.

Engels is die ‘lingua franca’ vir die organisasie as ’n geheel, so u moet in Engels kan werk (maar dit hoef nie perfek te wees nie!). As u spesifieke bekommernisse daaroor het om aansoek te doen vir ’n oop rol, laat weet die Vrywilligers- en Werwingskomitee. Hulle sal u in aanraking met die komiteevoorsitter sit.

Comments are closed.