Mayroon bang mga konsiderasyon ukol sa aksesibilidad ng mga may kapansanan kapag nagboboluntaryo?

Ang OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) ay gumagamit ng ilang kagamitan online, tulad ng Basecamp at Campfire, na maaaring hindi gumana nang maayos kapag sinamahan ng mga teknolohiya para sa may mga kapansanan. Karamihan sa aming mga gawain ay may kinalaman sa teksto, at may mga tungkuling kailangang gawin nang mabilisan at nangangailangan ng madaliang komunikasyon gamit ang aming text-based online chat.

Kung mayroon kang mga espesipikong katanungan, huwag mag-atubiling ipaalam sa amin at sisikapin naming makatulong sa pinakamabuting paraan.