Mayroon bang kailangang edad na maabot bago makapagboluntaryo?

Ang OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) ay tumatanggap lamang ng mga boluntaryong aplikanteng 18 anyos o higit. May mga natatanging tungkulin at komiteng nangangailangan ng mga tiyak na kakayahan at siyang na nagtatakda ng edad ng pagsapi sa 18 taon para sa mga gustong makilahok.