Mae’r rhan fwyaf o’ch gwybodaeth ar eich wefannau trwy gyfrwng Saesneg. A allaf gwirfoddoli os nad yw Saesneg yn fy iaith cyntaf?

Gallwch! Rydym yn croesawi’n gyson gwifoddolydd o bob gefndir ac o ddros y byd i gyd. Fel mudiad sy’n gweini ar gymuned rhyngwladol, mae gennym ni defnyddydd ac aelodau sydd â ieithoedd cyntaf sydd ddim yn Saesneg, a mae llawer o’n pwyllgorau a phrosiectau yn buddu o gael gwirfoddolydd sydd a chefndir mewn fwy nag un iaith. Mae Saesneg yn y “lingua franca” ar gyfer y fudiad ar y cyd, felly mae’n rhaid bod gennych chi’r gallu i weithio mewn Saesneg (nid oes rhaid iddi fod yn berffaith!). Os mae gennych chi unrhyw holiadau am geisio am swydd agored, gadewch i Recriwtio a Gwirfoddoli gwybod, a bydden nhw yn cysylltu chi â chadeirydd y bwyllgor.

Comments are closed.