Maaari bang i-awas sa buwis ang mga donasyon sa OTW? Kung oo, ano ang iyong EIN?

Oo, sa Estados Unidos. Rehistrado ang OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) bilang isang 501(c)(3) nonprofit organization, at maaaring i-awas sa buwis ang lahat ng donasyon sa amin. Ang aming EIN sa US ay 38-3765024; isasama rin ito sa iyong resibo sa donasyon para sa iyong mga talaan.

Pakitandaan lamang na sa labas ng Estados Unidos, may posibilidad na mai-awas sa buwis o hindi ang iyong donasyon. Sumangguni sa isang tagapayo ukol sa buwis upang malaman kung sapat na ang isang regalo sa isang US 501(c)(3) nonprofit organization upang magkaroon ng pagbabawas sa iyong buwis ayon sa iyong lokal na batas.

Mangyari lamang na makipag-ugnayan sa Komite ng Pagsulong at Kaaniban kung ikaw may karagdagang katanungan ka tungkol dito.