Maaari bang iawas sa buwis ang mga donasayon sa OTW?

Oo, sa Estados Unidos. Pinahintulutan ng IRS ng Estados Unidos ang katayuan ng OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) na hindi ito saklaw sa buwis at hindi pangkalakal. Isa sa mga pakinabang ng aming pagiging di-pangkalakal ang kakayahang iawas sa buwis ang kahit anong donasyong iyong ibigay sa organisasyon, kasama na ang US$10 na kabayaran upang maging miyembro ng OTW. Dagdag dito, maaaring iawas sa buwis ang iyong mga nakalipas na donasyon magmula sa petsa ng pagpapatala namin bilang isang inkorporasyon: ika-5 ng Setyembre, 2007.

Pakitandaan lamang na sa labas ng Estados Unidos, maaaring iawas sa buwis o hindi ang iyong donasyon. Sumangguni sa isang tagapayo ukol sa buwis upang malaman kung sapat ang isang regalo sa isang organisasyong US 501(c)(3) upang magkaroon ng awas sa buwis ayon sa iyong lokal na batas.

Comments are closed.