Maaari ba akong magbigay ng donasyon sa pamamagitan ng salapi o money order?

Oo, kung nagbigay ka ng donasyon gamit ang dolyar ng Estados Unidos, subalit mga salapi o money order na donasyong hindi para sa pagkamiyembro lamang ang tatanggapin. Kung para ito sa pagiging miyembro, kinakailangan namin ng isang account sa bangko o ng isang credit card upang mapatunayan namin na isa kang tunay na tao at isang indibidwal kapag nagsagawa kami ng halalan.

Upang makapagbigay-donasyon, maaaring ipadala ang salapi sa:

Organization for Transformative Works, Inc.
228 Park Ave S #18156
New York, New York 10003-150
USA

Kung may mga katanungan ka ukol dito, mangyari lamang na makipag-ugnayan sa Komite ng Pagsulong at Kaaniban.

Comments are closed.