Maaari ba akong magbigay ng donasyon sa pamamagitan ng salapi o money order?

Oo, kung ikaw ay nagbigay ng donasyon sa pamamagitan ng dolyar ng Estados Unidos. Subalit tatanggapin lamang ang salapi o mga money order sa mga donasyong hindi para sa pagka-miyembro. Kung para ito sa pagiging miyembro, kinakailangan namin ng isang account sa bangko o ng isang credit card upang mapatunayan namin na isa kang tunay na tao at isang indibidwal lamang para sa halalan.

Upang makapagbigay-donasyon, maaaring ipadala ang salapi sa:

Organization for Transformative Works, Inc.
228 Park Ave S #18156
New York, New York 10003-150
USA

Kung may mga katanungan ka ukol dito, mangyari lamang na makipag-ugnayan sa Komite ng Pagsulong at Kaaniban.