Liệu bạn có phải liên kết danh tính trong fandom và danh tính ngoài đời trên trang wiki Fanlore không?

Trang Fanlore có chính sách bảo vệ danh tính để đảm bảo các fan có thể giữ danh tính ảo tách biệt khỏi tên thật của mình. Hơn nữa, OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) cam kết bảo vệ sự riêng tư của các fan, cho dù họ có sử dụng các dịch vụ của chúng tôi hay không. Nếu việc chỉnh sửa cho wiki có làm lộ danh tính thực mà không có sự đồng thuận của bạn, vui lòng liên hệ với Fanlore và chúng tôi sẽ hợp tác với bạn để giải quyết vấn đề này.

Comments are closed.