Làm thế nào để hoãn hoặc thay đổi số tiền được quyên góp định kỳ mà tôi đã chỉ định, hoặc thay đổi thẻ tín dụng mà tôi đã dùng?

Để tạm ngừng quyên góp định kỳ, bạn chọn lệnh chi gần nhất trên PayPal và đến phần Manage payments for…” hoặc đến thanh Payments trên trang PayPal Settings của bạn. Số tiền thanh toán định kỳ không thể được thay đổi. Nếu bạn muốn thay đổi số tiền này, bạn sẽ phải hủy quyên góp định kỳ đó và tạo một quyên góp mới. Xin vui lòng liên hệ Ban Phát Triển và Hội Viên để được trợ giúp.

Để thay đổi thẻ tín dụng được dùng cho việc quyên góp, bạn sẽ cần thay đổi thông tin giao dịch trên PayPal. Hãy xem trang trợ giúp của PayPal để biết thêm thông tin, và liên hệ ban hỗ trợ của PayPal để được giúp đỡ.

Comments are closed.