Làm thế nào để tạo một tài khoản trên AO3?

Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta) đã đi vào giai đoạn beta mở từ tháng 11 năm 2009. Để tạo tài khoản, bạn cần một thư mời. Chúng tôi đang sử dụng một hệ thống thư mời để kiểm soát độ phát triển của AO3. Chúng tôi cần thêm người dùng một cách từ từ để cho số tài khoản của chúng tôi không vượt quá những gì mà phần cứng, băng thông và mức độ hỗ trợ của chúng tôi có thể chịu được. Điều này giúp chúng tôi đảm bảo rằng tất cả các người dùng AO3 có một trải nghiệm tốt nhất có thể. Một khi bạn đã nhận được thư mời, hãy ấn vào đường link trong email để đến trang tạo tài khoản. Nếu bạn nhận được đường link mời từ một người dùng khác, nhấn vào đường link đó cũng sẽ đưa bạn đến trang tạo tài khoản.

Comments are closed.