Làm thế nào để quyên góp cho OTW? Tôi có thể quyên góp nếu tôi sống ở ngoài nước Mỹ không?

OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) nhận quyên góp từ tất cả các nước trên thế giới qua mạng, bằng séc hoặc bằng thư gửi đến hòm thư của chúng tôi. Vui lòng xem Ủng hộ OTW để biết thêm chi tiết.

Phần mềm giao dịch của chúng tôi không để lộ số thẻ tín dụng hoặc số tài khoản của bạn cho OTW. Những tấm séc được gửi vào hòm thư của chúng tôi sẽ bao gồm thông tin tài khoản của bạn, nhưng chúng tôi sẽ không lưu giữ thông tin này.

Comments are closed.